Print Friendly, PDF & Email

De puntetes i sense fer cap soroll, apareixen els cursos intensius d’idiomes Eoi. Durant cinc anys enrrera ens hem pogut formar en idiomes gràcies el pla d’impuls. Però ara ja comencen a retallar també amb formació de idiomes. Mentrestant ens diuen que els mestres ens hem de formar en idiomes però el departament cada dia retalla més en formació de idiomes.

Aquest any el curs de primer i segon d’anglès a desaparegut, només es poden inscriure gent que tingui el nivell elemental(1-2), sinó tens un paper que ho demostra hauràs de fer una prova de nivell.

Creiem que la formació d’idiomes ha de ser una clau d’èxit en el sistema educatiu.. Per això la Fete Ugt denuncia que retallar en formació d’idiomes es retallar en millorar el sistema educatiu. Cal que els docents estiguin ben formats i que la formació sigui gratuïta perquè la paguem amb la nostra nòmina.

Tot us copiem els requisits d’aquest curs.

I per accedir-hi empleneu aquest formulari.

Accés a la sol·licitud telemàtica

 

Descripció

46 cursos de llengua anglesa: cursos intensius de llengua anglesa instrumental de 3r, 4t i 5è nivell d’EOI de 80 hores, distribuïts per tot el territori i organitzats pel Departament d’Ensenyament. La inscripció i participació en aquests cursos és gratuïta.

Objectiu

Millorar el nivell lingüístic del professorat dels centres educatius.

Dates i horari dels cursos

Del 2 al 27 de juliol de 2012, 4 hores diàries de dilluns a divendres en horari de matí (solament hi ha 2 cursos intensius en horari de tarda al Consorci d’Educació de Barcelona).

Període d’inscripció

Del 7 al 18 de juny de 2012, ambdós inclosos.

Procés d’inscripció

La inscripció és telemàtica i el professorat es pot inscriure només a un curs del nivell que consideri oportú (3r, 4t o 5è). Totes lespersones inscrites en aquests cursos hauran d’acreditar el nivell de llengua anglesa o realitzar el test de nivell el dijous 21 per la tarda a l’EOI on hagin sol·licitat el curs. En cas de no correspondre el nivell, el professorat sol·licitant serà reassignat al nivell corresponent a partir del resultat de l’acreditació de nivell.

 

Acreditació del nivell de llengua

Cada EOI té establert un horari per presentar la certificació del nivell de llengua o per realitzar el test de nivell el 21 de juny. S’ha de consultar aquest horari de cada EOI i presentar-s’hi l’hora que correspongui. Per a més informació consulteu aquest document .

 

L’acreditació és obligatòria per als nivells 3r, 4t i 5è i es pot fer d’una de les maneres següents:

 • presentant un certificat del nivell al·legat de l’any 2012, 2011, 2010 o 2009 (es pot adjuntar escanejat a la sol·licitud telemàtica o bé presentar-lo el dia 21 de juny a l’EOI escollida acompanyat del full d’acreditació del nivell d’anglès);
 • declarant que forma part de l’alumnat en un curs extensiu d’EOI de la llengua sol·licitada durant el curs 2011-2012 i que s’opta al mateix nivell o el següent;
 • declarant haver fet un curs intensiu el juliol de 2011 i no haver estudiat més anglès, optant al mateix nivell que l’estiu passat;
 • realitzant un test de nivell el dijous 21 de juny a l’hora assenyalada per l’EOI escollida.

 

Assignació de places

Per a l’assignació de places es tindrà en compte el requisit següent:

Haver-ne obtingut la certificació (queden excloses d’aquest requisit les persones que no varen obtenir la certificació per abandonament o sense notificació de baixa), si s’ha inscrit en un curs intensiu de llengua instrumental organitzat pel Departament d’Ensenyament el curs 2010-2011.

La consulta de l’assignació de places es podrà realitzar a partir del dia 29 de juny i és necessari tenir l’identificador i contrasenya XTEC.

 

Persones destinatàries i criteris de priorització

Professorat d’educació infantil i primària tant especialista com no especialista, professorat d’educació secundària i professorat de formació professional no especialista en la llengua sol·licitada, tècnics i tècniques destinades als serveis educatiu i a les unitats orgàniques del Departament d’Ensenyament i que es trobi en una de les situacions prioritzades següents:

1.- Professorat de centres que participen en el Pla experimental de llengües estrangeres o en un Pla d’autonomia de centre que prevegi actuacions específiques amb les llengües estrangeres.

2.- Professorat implicat en la impartició de cicles formatius en llengua anglesa.

3.- Professorat que estigui en un centre que participa en un Programa d’aprenentatge permanent (PAP: Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci, Erasmus).

4.- Professorat participant en el Programa per a l’ensenyament de l’anglès a l’educació infantil i primària.
5.- Professorat, tècnics i tècniques docents que participen en un programa del Pla d’impuls de les llengües estrangeres (cursos extensius i cursos oficials d’anglès a través de reserva de places a les EOI durant el curs 2011-2012), així com professorat matriculat actualment a les EOI i que assisteix regularment als cursos oficials d’EOI d’anglès i no es troba en cap de les situacions anteriors.

6.- Resta del professorat, tècnics i tècniques docents que no es trobin en cap de les situacions anteriorment esmentades.

 

El Departament d’Ensenyament ja disposa de la relació de persones i centres que participen en els diferents programes esmentats i per aquest motiu no cal acreditar-ho.

En primer lloc s’assignarà plaça al professorat que pertanyi a centres del mateix Servei Territorial o Consorci d’Educació de Barcelona on es realitzen els cursos. Si queden places vacants, s’assignaran a les persones que han demanat un curs d’un Servei Territorial o del Consorci d’Educació de Barcelona diferent al de la ubicació del seu centre de treball.

El dia 9 de maig es va realitzar un sorteig de les dues primeres lletres del priemr cognom a la seu central del Departament d’Ensenyament, Via Augusta 202-226 segona planta sector B, a les 12.00 hores, dins de la convocatòria de beques d’estiu en llengües estrangeres. El resultat d’aquest sorteig determina l’ordre a aplicar en cas que el nombre de sol·licituds superi el nombre de places a adjudicar dins d’una mateixa prioritat: 1a lletra B i 2a lletra G.

 

Certificació de l’activitat

80 hores

Renúncia de la plaça

Si per qualsevol motiu la persona que ha obtingut una plaça en un curs intensiu preveu que no podrà assistir-hi, ha de fer arribar la renúncia, tan aviat com pugui, per correu electrònic a l’adreça formlle@xtec.cat, per tal de poder atorgar la plaça vacant a qui es trobi en llista d’espera.

 

6 thoughts on “Formació d’anglès nova retallada. Cursos Eoi Estiu.”
 1. Moltes gràcies, però, algú sap si fan alguna prova oral? Perquè, tret de “Hello” i “goodbye”, poca cosa ser pronunciar bé. Per això necessito fer el curset. A nivell escrit, encara em ser defensar. Tinc una nena de 6 mesos a qui li dono el pit, i una altra de 4 anys que també he de recol·locar. Si tinc una mínima possibilitat d’entrar ja faria les filigranes possibles per anar a Tarragona a fer la prova. Però si, amb el meu poc nivell no tinc ni una possibilitat, ja no cal moure a mitja família per acabar fent el ridícul.
  Gràcies de nou

  1. Hola,

   Me acaban de informar en la EOI del Prat (93 3709697) de que no hacen examen oral.

   Saludos

 2. Com puc saber quin és el nivell 2? Estic molt interessada en fer aquest curs perquè em veig molt apurada quan he de substituir a algun especialista. A més, m’agradaria incorporar-ho a la meva assignatura, sóc especialista de música. Però no et diuen què necessites saber per començar a un nivell 3, ni a on ho faran. Sabeu si ho faran al Vendrell?

Comments are closed.