Print Friendly, PDF & Email

Les entitats concertades per MUFACE per a la prestació d’assistència sanitària en territori nacional durant 2015 han ampliat el seu catàleg d’hospitals. La Cartera de Serveis concertada a cada hospital per cada entitat pot consultar-se en la seva entitat d’adscripció i en el següent document:

Nota proveïdors sanitaris 2015 [pdf]

——————————————————————————————————————–

Convocatòria d’ajudes de protecció sociosanitària de MUFACE per a l’any 2016

Amb data 5 de desembre de 2015 ha estat publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat la Resolució de 30 de novembre de 2015, de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat…