Print Friendly, PDF & Email

Provisió de llocs vacants a l’Institut Obert de Catalunya curs 24-25.

D’acord amb el punt 6 de la RESOLUCIÓ EDU/1205/2024, d’11 d’abril, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2024 publiquem les vacants sense proposta de l’IOC.

Criteris de selecció

• Professorat amb els requisits necessaris per ocupar cada plaça, preferentment que compleixi els requisits del punt 2 de l’article 25 del DECRET 57/2020, de 19 de maig, de l’Institut Obert de Catalunya.

• Nivell avançat de competències digitals. Coneixement aprofundit de Moodle.

• Enviar correu, abans del 14 de maig, a: direccio@ioc.cat amb la següent informació:

>Expedient Atri + CV per acreditar experiència amb la vacant a ocupar.

>Projecte de desenvolupament dels continguts. De forma orientativa es pot seguir les indicacions de l’Annex 4 de la RESOLUCIÓ EDU/172/2024

  • Les dues candidatures més ben puntuades de cada vacant seran convocades a mantenir una entrevista, presencial o telemàtica, amb la directora i un membre de l’equip directiu.