Print Friendly, PDF & Email

L’inici de curs va bé (o això ens volen fer creure)
El passat 8 d’octubre la UGT Educació Pública, juntament amb la resta de sindicats, ens vam reunir amb el Departament d’Educació per fer la valoració de l’inici del curs 2020 – 2021.

Cap sorpresa per part del Departament. Segons la seva opinió, tot va raonablement bé: els espais educatius són segurs, el traçacovid funciona i els gestors covid traslladen les dades a les 7 del matí després de rebre-les. Malgrat això, reconeixen certs desajustos, esgotament del personal, molta incertesa degut a una situació sanitària totalment nova, però amb esperança d’estabilització i agraïments als Equips Directius, els treballadors/es dels centres Educatius, els Ajuntaments i al conjunt de la Comunitat educativa.

LLEGIR EL BUTLLETÍ SENCER