Print Friendly, PDF & Email

ORDRE ENS/211/2016, de 27 de juliol, de modificació de l’Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, del procediment de promoció docent per estadis.

Els serveis jurídics de la UGT estudien si és legal que el pagament dels estadis es realitzi a partir l’1 de gener del 2016, i no des de la data de consolidació de l’estadi.