Print Friendly, PDF & Email

L’increment de les retribucions per a 2019 estableix una pujada fixa del 2,25% per a tots els empleats públics, a la qual cal sumar un percentatge variable que pot arribar al 0,25%, lligat a l’evolució del PIB a partir d’un 2,5%. Els empleats públics comptaran, a més, amb un altre 0,25% de fons addicionals el repartiment, en aquest cas, dependrà de la negociació de cada administració amb les seves organitzacions sindicals.

Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.