Print Friendly, PDF & Email

Davant la situació dels membres dels tribunals d’oposicions i la vulneració del seu dret a descans, la UGT vam proposar a Mesa Sectorial la necessitat de cobrir a les persones que en formen part per garantir el seu temps mínim de descans setmanal.

El Departament va recollir la petició i, finalment, ens ha informat que està previst que els tribunals que ho necessitin demanin a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, després de revisar el calendari d’actuacions i aspirants presentats, i que es realitzin substitucions als centres de treball dels membres del tribunal.

S’ha determinat que aquestes substitucions es puguin fer durant la setmana del 20 de maig, que és quan es calcula que hauran de dur a terme gran part de les defenses de les programacions didàctiques (es poden iniciar abans en funció de l’especialitat i nombre d’aspirants que s’hagin de convocar).

Aquests dies els presidents i presidentes  estan enviant les dades dels membres del seu tribunal que necessitaran aquesta substitució.

UGT Educació Pública.