Print Friendly, PDF & Email

Paga_extra_navidadUGT demana empara al Síndic contra la retallada als treballadors de la Generalitat
UGT de Catalunya ha registrat, amb data de 13 de març del 2013, una queixa a l’oficina del Síndic de Greuges demanant
l’empara d’aquesta institució per la retallada d’una paga extra als treballadors i les treballadores de la Generalitat
El nostre sindicat considera que aquesta mesura, imposada pel Govern de la Generalitat sense la intervenció del Parlament i sense que s’hagi negociat, suposa una vulneració:

  • Del dret a la negociació col·lectiva reconegut en l’article 37 de la Constitució Espanyola i desenvolupat al capítol IV del Títol III de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
  • Del dret dels representants dels treballadors a obtenir informació (article 25 de l’Estatut d’Autonomia  i el dret a una bona administració (article 30 de l’Estatut d’Autonomia).
  • Del principi de legalitat pressupostària.

Podeu consultar el text complet de la demanda d’empara a:
http://www.ugteducacio.cat/sindicat/PETICIO_SINDIC.pdf

La paga extra és nostra, per això la reclamem