Print Friendly, PDF & Email

A finals del curs passat i després de mesos, anys, de protestes, reivindicacions, tancaments i alguna vaga, el Departament d’Ensenyament i els sindicats més representatius del sector públic vam signar una sèrie
d’acords que havien de començar a permetre’ns recuperar alguns dels drets que ens havien arrabassat amb l’excusa de la crisi.
Entre altres acords, el Departament es va comprometre que els interins substituts serien als centres des del primer dia i no s’hauria d’esperar com els últims anys que s’incorporessin el primer dia de classe o un cop ja començades aquestes
Avui hem de denunciar que els nomenaments que s’estan signant porten data de 8 de setembre incomplint el pactat i, per tant, sembla que els treballadors deixaran de cobrar els primers dies del mes.
Des de la UGT volem fer públic que si això fos així seria un incompliment d’allò pactat i amb aquest escrit volem fer saber als i les mestres i professors i professores de l’ensenyament públic de Catalunya que posarem a la seva disposició el nostre sindicat i els nostres serveis jurídics si  la nòmina del mes de setembre no és completa

Els mateixos serveis jurídics que ja ens van fer recuperar la paga del 2012 i forçar el compromís de retorn de les de 2013 i 2014, per tal d’exigir el pagament des del dia 1 de setembre tal i com es va signar.

Podeu fer les vostres consultes mitjançant les següents vies:

Telèfon 669 427 073

al mail: fetepublica@catalunya.ugt.org

Delegacions de la UGT al territori català.