Print Friendly, PDF & Email

Al BOE de 22 d’abril de 2020 s’ha publicat un Reial Decret de mesures econòmiques urgents, entre les que s’inclou el transvasament de la gestió de les classes passives a el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

És a dir, que el sistema de jubilació per als que van ingressar abans de l’any 2011 ja no ho gestionarà el Ministeri d’Hisenda

La mesura s’ha dictat per via urgent i a l’empara de l’extraordinària situació actual, obviant el procediment ordinari de tramitació parlamentària. Una metodologia que ja s’està convertint en un qüestionable hàbit.

Què pot suposar aquest canvi

En principi, el que estableix el Decret Llei es pot resumir en els següents punts:

  • Tota la gestió de les pensions de classes passives passa a estar a càrrec de l’Institut Nacional de la Seguretat Social
  • L’estat transferirà a la Seguretat Social els fons necessaris per al finançament d’aquestes pensions de classes passives.
  • De forma immediata s’iniciaran els tràmits per a l’adaptació de la gestió administrativa, comptable, pressupostària i financera durant un breu període transitori.
  • La competència per al reconeixement de les nostres pensions correspondrà a l’Institut Nacional de la Seguretat Social, que passa a ser l’entitat gestora competent per a la realització de les funcions inherents a el reconeixement de les obligacions i proposta dels pagaments de totes les prestacions de classes passives

¿Això afecta a l’edat de jubilació o al que cobrarem als pertanyents a el règim a extingir de classes passives?

En el Reial decret no contempla cap mesura concreta respecte als dos punts que més ens afecten. És a dir, si podrem seguir jubilant-nos anticipadament a partir dels 60 anys i si aquests canvis suposaran alguna possible minva en les nostres pensions.

Aquest canvi normatiu no ens aporta cap benefici, ja que fins ara el nostre pagador de pensions era el propi Ministeri d’Hisenda i les mateixes anaven per un camí molt diferent a les de la resta de treballadors dependents de la Seguretat Social.

Si bé és cert que el sistema de Seguretat Social tenia alguns avantatges respecte a el de classes passives (uns avantatges que podran aprofitar en el seu moment els que han ingressat amb posterioritat a l’any 2011) també tenia altres inconvenients com l’edat mínima per jubilar-te.

El nou decret no equipara en cap punt el règim de classes passives amb el de Seguretat Social, ja que es limita únicament a transferir la gestió d’aquestes pensions de classes passives des d’un Ministeri a un altre.

Una qüestió diferent seran les possibles decisions de canvi que es prenguin a partir d’ara i que donada la conjuntura no serien res desitjables.

La UGT vigilarem molt de prop qualsevol possible moviment en aquest sentit per defensar els nostres drets adquirits, exigir la màxima transparència i impugnar qualsevol possible modificació que afecti a aquests drets, sobretot si s’adopta a través de vies o mètodes tan qüestionables com la present .