Print Friendly, PDF & Email

L’any 2017 si les circumstàncies personals o salarials registren canvis, les retencions que practiquen les empreses en les nomines dels seus treballadors, pot pujar o baixar d’acord amb els eventuals canvis.

Retenciones – Agencia Tributaria.