Informació de la distribució de la jornada laboral del personal substitut en funció de l’horari lectiu assignat al titular

Resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics per la qual s’amplien les instruccions de 29 de juny de 2012 en relació als nomenaments del personal interí docent per a substitucions[PDF, 219,82 KB.]

Versió resumida

Informació de la distribució de la jornada laboral del personal substitut en funció de l’horari lectiu assignat al titular