Informació de la distribució de la jornada laboral del personal substitut en funció de l’horari lectiu assignat al titular