Print Friendly, PDF & Email

En un mateix curs escolar tenim dret a realitzar, sense que comportin descomptes retributius, 30 hores laborables d’absència, o les que corresponguin en funció de la jornada reduïda i del temps de prestació de serveis, sempre que siguin produïdes per motius de salut, durant la jornada de treball o abans del seu inici i amb una durada màxima de tres dies consecutius.

En aquest butlletí teniu tota la informació: 706-butlleti-absencies-per-motius-de-salut-sense-baixa-medica