Print Friendly, PDF & Email

Els tribunals ja han començat a penjar les notes de la primera prova. Si no hi estàs d’acord amb les notes de l’oposició hauràs de reclamar al president del teu tribunal mitjançant una instància en el termini màxim de dos dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació a la seu del tribunal.

Model reclamació de la fase d’oposició