Print Friendly, PDF & Email

-A partir del 16 de juliol el Departament d’Educació obre un nou termini per inscriure’s a la borsa de personal docent

https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/borsa-docents/incorporacio-borsa/

-Una de les principals novetats és que tant la inscripció com la presentació de tota la documentació es farà telemàticament.

-Trobareu tota la informació als enllaços i/o a la  RESOLUCIÓ EDU/2182/2021, de 9 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació.

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=906185

-Calendari

 -Termini per presentar sol·licituds per formar part de la borsa de treball de personal docent: del 16 de juliol de 2021 al 15 de febrer de 2022.

-Requisits

https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/borsa-docents/incorporacio-borsa/requisits/

-Cossos convocats

La llista d’especialitats dels cossos docents que requereixen disposar de candidats a cadascun dels serveis territorials, es fa pública al web del Departament d’Educació i dels serveis territorials (més informació a l’enllaç).

https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/borsa-docents/incorporacio-borsa/cossos-especialitats/

-Inscripció a la borsa

https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Borsa-de-treball-de-personal-docent?category=74434656-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Educaci%C3%B3%20i%20formaci%C3%B3&moda=1

 

UGT-SERVEIS PÚBLICS