Print Friendly, PDF & Email

Davant la irresponsabilitat del Departament TOTS els sindicats proposem:

Els sindicats d’educació vam elaborar un comunicat unitari per exposar un seguit de mesures que creiem que són imprescindibles per a l’inici de curs per compensar les carències viscudes pel nostre alumnat durant el tancament dels centres el curs passat, per salvaguardar el dret a l’educació i alhora la salut de totes les persones als centres educatius i per prevenir situacions de rebrot que ens poden portar al tancament de centres.

Per aquest motiu, vam exigir a la Generalitat de Catalunya i al Departament d’Educació les següents mesures:

  • Garantir la presencialitat de tot l’alumnat a tots els nivells educatius.
  • Reduir les ràtios d’alumnes per aula: 10 a infantil i 15 a primària i secundària i a la resta de nivells educatius.
  • Increment de personal docent, d’atenció educativa i de serveis necessari per tal d’aplicar aquestes ràtios de seguretat que reclamem, mantenint les especialitats i l’atenció a la diversitat.
  • Adoptar unes mesures eficients de prevenció i protecció de la salut per a les persones treballadores, alumnat i famílies.

Tot i la nostra voluntat negociadora, el Departament no s’ha avingut en cap moment a considerar cap de les nostres propostes i ha deixat els treballadors i treballadores sense prou garanties de seguretat. Per aquest motiu, considerem que ha arribat el moment de plantejar quin tipus de mesures de pressió són necessàries per garantir que els centres educatius siguin realment segurs.

En aquest sentit us farem arribar a partir de demà una consulta a través de l’adreça electrònica “Consulta unitària” perquè pugueu contestar-la de manera anònima.
Us encoratgem a respondre-la. És molt important la vostra participació a la consulta per obtenir uns resultats realment significatius,