Print Friendly, PDF & Email

RESOLUCIÓ EDU/3176/2019, de 25 de novembre, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d’Educació.

Termini de presentació de sol·licituds projecte de direcció i documentació acreditativa

Del dia 9 de desembre 2019 fins al 23 de desembre de 2019, ambdós inclosos.