Print Friendly, PDF & Email

Canvis ordinaris d’Entitat mèdica (mes de gener)

  • Quan puc canviar d’Entitat d’Assistència Sanitària?

Els mutualistes i els beneficiaris amb Document assimilat al d’Afiliació, adscrits tant a l’INSS (Sistema Sanitari Públic) com a les Entitats de Segur d’Assistència Sanitària, poden sol·licitar canvi ordinari d’entitat durant el mes de gener de cada any.

Tingui en compte que la sol·licitud de canvi d’entitat  ha de fer-se per la seu electrònica, tal com s’indica en la pregunta següent,  o enviant l’imprès emplenat i signat per correu postal. Cerqueu l’adreça a les  oficines de muface.

  • Puc realitzar el canvi d’Entitat d’Assistència Sanitària per internet?

Sí, a través de la  Seu Electrònica de Muface . Sense necessitat de desplaçar-se i amb un tràmit molt senzill.

És necessari estar en possessió d’un certificat electrònic reconegut o un DNI electrònic,  o haver obtingut Cl@ve Permanent o Cl@ve PIN .

Si té certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve Permanent i CL@VEPIN, a través de la  seu electrònica de MUFACE , es poden efectuar canvis ordinaris entre Entitats de Segur Privat d’Assistència Sanitària, així com a l’INSS/Sistema Sanitari Públic o viceversa. Si desitja registrar-se en Cl@ve, pot acudir a una de les oficines de Muface que realitzen el registre Cl@ve, coneix quines són, i per informar-se sobre altres oficines o mitjans de fer-ho, accedeix aquí.

  • Com puc realitzar el canvi d’Entitat d’Assistència Sanitària per altres mitjans?

 Enviant l’imprès emplenat i signat per correu postal. Cerqueu l’adreça a les  oficines de muface.

  • Quines entitats han subscrit el concert sanitari 2022-2024?

Les Entitats mèdiques són: ASISA, DKV i ADESLAS.

  • Es pot triar també el sistema sanitari públic (INSS) com a entitat prestadora de l’assistència sanitària?

Si, es pot triar també l’INSS/Sistema Sanitari Públic com a entitat prestadora de l’assistència sanitària.

  • Si he canviat d’entitat i en consultar el Catàleg de Proveïdors de l’any veig  que el metge o centre on acudeixo habitualment, no figura en el quadre mèdic de la nova entitat, puc tornar a canviar d’entitat mèdica?

Només s’admetrà una sol·licitud de canvi en cada període ordinari. Els titulars que no sol·liciten canvi continuaran adscrits a la mateixa entitat que ho estiguin a 31 de desembre de cada any. Així, el canvi d’entitat podrà realitzar-se una sola vegada durant el mes de gener -durant cadascun dels anys de durada del concert de 2022-2024-, i els serveis triats seran obligatoris fins a l’obertura del pròxim període de canvi ordinari (i excepte els supòsits de canvis extraordinaris).

  • Fet el canvi ordinari, quina és la data d’efectes del canvi? He de demanar també el canvi per als meus beneficiaris?

En el moment en què es du a terme el canvi a l’Oficina de Muface, o a la Seu Electrònica si ho ha tramitat electrònicament, vostè i els seus beneficiaris ja estan adscrits a la nova entitat i de baixa en l’anterior, sense que existeixin períodes de manca per a cap mena d’assistència.

  • He de comunicar el canvi a la nova entitat?

MUFACE comunica els canvis duts a terme a les Entitats Mèdiques i INSS, així com qualsevol dada necessària per a la prestació de l’assistència sanitària i farmacèutica recollida en el concert sanitari. Vostè no ha de dur a terme cap gestió amb l’Entitat, ja que MUFACE els comunica diàriament les altes de forma telemàtica.

  • Quan rebré la targeta sanitària de la nova entitat?

Si ha canviat a una entitat  rebrà en el seu domicili la targeta sanitària de la nova entitat en el termini màxim de set dies naturals. En cas de necessitat, pot sol·licitar a l’entitat una targeta sanitària provisional. Si ha realitzat el canvi a la Xarxa Sanitària Pública (INSS), consulti amb la seva oficina, doncs haurà d’acudir al centre de salut de la seva localitat.

  • En el supòsit de fer un canvi ordinari (gener), es pot canviar d’entitat, de nou, en el següent període de canvi?

Sí, es pot sol·licitar el canvi en cadascun dels períodes de canvi ordinari (mes de gener), llevat que s’hagi produït un canvi a l’INSS/Servei Públic de Salut per “causes extraordinàries”, en aquest cas haurà de romandre dos anys sense poder fer cap canvi.

 

UGT Educació Pública