Print Friendly, PDF & Email

Ahir, dia 9 de maig de 2022, la UGT va signar a la Mesa General de Negociació de l’Empleat Públic (MEPAGC) un acord històric que permetrà a 27.097 docents consolidar la seva plaça, via concurs de mèrits o via concurs-oposició extraordinari. Un acord signat per tota la part sindical amb representació a la Mesa, o sigui, UGT, CCOO i IAC-USTEC.

La signatura d’aquest acord no ha estat fàcil i és el resultat de nombroses reunions dels 3 sindicats amb l’Administració. Un acord positiu pel personal docent de Catalunya que compta amb la rúbrica d’UGT i dels altres dos sindicats.

Malauradament, fa mesos que ens enfrontem a falsedats i mitges veritats creades de manera interessada. Amb els nostres mitjans, hem intentat frenar l’alarmisme creat amb fins electoralistes i, mentre altres organitzacions han anat canviant el seu missatge, la nostra posició ha estat clara i l’hem mantinguda durant tot aquest temps. Fins i tot, per aquest motiu hem patit atacs d’altres organitzacions i plataformes. Del que no hi ha dubte és que, al final, el temps ens està donant la raó.

Considerem lamentables les picabaralles entre sindicats que res aporten a la defensa dels treballadors i treballadores. Tanmateix, no podem tolerar desinformacions.

Per tot el que hem relatat creiem que ens toca denunciar l’actitud de l’organització sindical INTERSINDICAL-CSC i del seu Comunicat d’urgència arrel de l’Acord de la Mesa General: a les portes de l’ERO més important de la història de Catalunya” . A la seva valoració aquest sindicat manifesta que l’acord “manté la precarietat i la incertesa dels treballadors i treballadores interins del sector públic de Catalunya (Administració de la Generalitat, Ensenyament i Sanitat)” a més d’assegurar que “El nombre total de places que es podrien beneficiar del Pla d’Estabilització s’ha reduït en més de 12.000 aquest últim mes (la nota de premsa feta pública el 7 d’abril parlava de 59.000 places en total)”.

Així mateix, manifestem:

  1. La UGT Educació, tot i que no acostuma a rebatre comunicats d’altres organitzacions sindicals, ens veiem en l’obligació de fer-ho per tal de donar una informació acurada als i les docents de Catalunya.
  2. L’acord, en l’àmbit català, permetrà que el 79,9% de les places ocupades provisionalment siguin ocupades definitivament mitjançant un concurs de mèrits o per concurs-oposició d’estabilització. Per tant, parlar del “major ERO de la història” és interessadament fals.
  3. A Catalunya, no només no s’han “reduït 12.000 places en aquest últim mes”, tal com aquest sindicat afirma, sinó que les hem pogut incrementar en 7.000 més. Ara hem passat de tenir les 59.000 places inicials dividides en 26.000 per concurs de mèrits, 13.000 per concurs-oposició i 20.000 més per una oferta pública ordinàriaa tenir 67.000 places, amb un increment de més de 1.000 places destinades al concurs de mèrits i més de 6.000 al concurs oposició d’estabilització. 
  4. Lamentem la incapacitat de valorar positivament un acord simplement perquè no es té representació a la Mesa de Negociació i per mera voluntat estratègica. L’activitat sindical es mostra dia a dia sense buscar titulars a utilitzar en futures eleccions sindicals.

La UGT ens centrarem, ara, intensament en la negociació dels barems per als processos d’estabilització (concurs de mèrits i concurs oposició) i en la negociació de la distribució per cossos i especialitats de les places incloses en el procés d’estabilització.