Print Friendly, PDF & Email

El  curs que començarà el proper mes de setembre segons expressen les autoritats educatives ha de fer-se en la modalitat presencial donat la complexitat que presenta la telemàtica.

Estem perfectament d’acord, però per a que sigui real, el Departament ha de dotar les escoles i instituts de més professorat per a baixar les ràtios i no fomentar ni la segregació escolar ni l’escletxa digital.

En d’altres documents hem comentat la necessitat que s’elabori un pla de xoc o contingència que faci una avaluació diagnòstica exacta per a implementar la baixada de ràtios que marquin les autoritats sanitàries ajustada als espais disponibles intern i externs

Butlletí