Print Friendly, PDF & Email

Resum de la reunió extraordinària de la paritària per informar sobre el procés de vacunació al personal dels centres públics.

Comencem amb la queixa que es comencés la campanya de vacunació sense haver avisat prèviament als sindicats. Fem una queixa formal que volem que consti en acta. La UGT demana que hi hagi una comunicació
més fluïda, deixem manifest que no hem rebut prou informació.

BUTLLETÍ