Print Friendly, PDF & Email

Al mateix temps que Educació engega el seu pla LELV (Les Escoles Lliures de Violència), Aquest pla, que arrenca amb el discurs polític del Conseller, fa aigües a la més bàsica de les premisses, necessària quan algú pretén erigir-se com a abanderat d’una causa justa: predicar amb l’exemple. I mentre el Pla, molt encertadament, està sobradament justificat i emparat amb una àmplia normativa i recull de drets, de manera sistemàtica, la pròpia Administració vulnera, silenciant i encobrint els casos provats d’assetjament cap als i les docents dels nostres centres educatius.

Les paraules cal recolzar-les amb fets. Cal prevenir, cal parlar i cal actuar davant l’assetjament i la violència, a tots els segments de la Comunitat Educativa, no únicament a aquella que permet fer campanya publicitària.

UGT hem estat absolutament compromesos/ses amb aquestes situacions, formant part del lideratge de la campanya #AixequemLaCatifa.

Ha saltat als mitjans de comunicació els testimonis de 3 treballadors/es d’un centre educatiu que van patir assetjament laboral de manera sistemàtica davant el coneixement, la passivitat i la inacció del Departament d’Educació.

Ara justament farà DOS anys, d’un informe de la Comissió de Funció Pública que va reconèixer  l’assetjament sistemàtic cap a aquests 3 treballadors/es d’un centre del Baix Llobregat, que va ser recolzat per un altre informe de la Inspecció de Treball  i un altre del Síndic de Greuges. Tot i això, la Secretaria General d’Educació va resoldre l’expedient disciplinari reconeixent possibles faltes lleus,  no demostrables i prescrites i  obligaven a fer a la persona denunciada un curs de 10h.

Exigim, per tant, tot el que no ha fet el Departament d’Educació:

  • Mesures preventives que garanteixin la integritat física i psíquica de les persones afectades
  • Una revisió dels protocols d’assetjament amb la part social.
  • Coherència entre els informes de la comissió d’investigació del protocol i la resolució de l’expedient disciplinari.
  • L’aplicació de les mesures disciplinàries corresponents a cada tipus de falta d’acord amb la Resolució de Funció Pública.
  • Acabar amb la impunitat i els amiguismes que deixen als treballadors/es assetjats indefensos davant els seus assetjadors/es.

És inadmissible que les situacions de presumpte assetjament puguin prescriure en l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

 

¡FORA LA IMPUNITAT DELS ASSETJADORS/ES DELS NOSTRES CENTRES!