Print Friendly, PDF & Email

 

A partir d´aquest divendres canvien els criteris de gestió de la borsa en quant al manteniment i baixa de la borsa de treball. A partir del dia 28/2/2020, en el cas de no acceptar un nomenament telemàtic o no comunicar la finalització d´un nomenament, en lloc de l`expulsió automàtica de la borsa, la persona passarà a l´últim número de la borsa de treball.

Al final de cada curs acadèmic s´ordenarà el temps treballat i es veuran els números segons el temps treballat. 

Més informació