Print Friendly, PDF & Email

Publicat el número definitiu de la Borsa pel curs 2022-2023.

Per fer la consulta accedir aqui

UGT continuem denunciant el procediment de les propostes de les Direccions per entrevista perquè atempta contra els criteris de transparència, igualtat de mèrits i capacitat, per accedir a un lloc de treball de gestió pública,  en fomentar que persones amb una major antiguitat en el cos (i, per tant, un baix número d’ordre), puguin tenir més dificultats per accedir a un lloc de treball, a causa de criteris  com la seva edat, la seva intenció o no de tenir una criatura o altres criteris subjectius que res tenen a veure amb la seva professionalitat i/o capacitat de desenvolupar la tasca docent per a la qual estan habilitats/ades.

Demanem transparència, objectivitat i


 

respecte

#CambrayDimissio