Print Friendly, PDF & Email

Fruit de l’acord que la UGT va signar el proppassat 11 de desembre i que desconvocava la vaga prevista pel 12, i tal com es va exigir al Govern, avui s’ha produït la primera reunió de la Mesa General de la Funció Pública per tractar la devolució de la primera part de la paga de 2013 i definir les noves mesures de flexibilitat i conciliació de la vida familiar i laboral.

 

PAGUES EXTRES 2013 I 2014

UGT ha demanat el seu pagament segons l’Acord:

– Abonament del 10% de la paga de 2013 a la nòmina d’aquest mes de gener i no més enllà del primer trimestre.

– Abonament del 30% restant es faci efectiu abans de l’estiu.

– En el cas que no hi hagi pressupost, el Govern ha de tenir dissenyat un pla de pagament que permeti complir els seus compromisos.

L’Administració manifesta que està en disposició de complir el contingut de lAcord, tot i que no pot concretar encara en quina nòmina del 1r trimestre abonaran el 10%, ni tampoc la del 30%.

 

MESURES DE CONCILIACIÓ, CONDICIONS LABORALS I FLEXIBILITAT HORÀRIA

Sobre aquest bloc, la UGT hem plantejat:

Recuperació de tots els drets retallats des de l’any 2012, així com introduir les noves mesures de conciliació implementades a altres administracions, com per exemple:

1- Jornada de 35 hores setmanals per a tots els treballadors públics.

2- Restitució de la compactació d’1/3 de la jornada durant 1 any per naixement de fill/a amb el 100% de les retribucions.

3- Compactació de lactància en dies laborables i no naturals.

4- Distribució horària en reduccions de jornada per cura de fill a decisió del pare o mare.

5- Restitució de les 30 hores per indisposició amb declaració responsable.

6- Reducció de 2 hores lectives per als majors de 55 anys.

7- Recuperació del primer estadi a 6 anys i no al cap de 9 anys de servei.

8- Compliment de la normativa de permisos en els seus termes legals, sense interpretacions restrictives, així com considerar un deure inexcusable alguns permisos i eliminar la seva recuperació.

9- Substitucions a jornada sencera o mitja, prou jornades a 1/3.

Aquest són els punts de sortida generals que la UGT vol negociar i acordar a curt termini, però n’hi ha molts més, i per això hem demanat la creació d’un grup específic que sigui àgil en les decisions, per tal de tractar d’implementar tots aquests i altres supòsits el més ràpid possible.

La Funció Pública manifesta la seva voluntat de parlar de tot i ha acceptat la constitució del grup específic que es reunirà la setmana vinent.