Print Friendly, PDF & Email

VALORACIÓ DELS CANVIS QUE PROPOSA LA LOMLOE RESPECTE EL PROFESSORAT TÈCNIC d´FP PER PART D’UGT EDUCACIÓ


Des d’UGT Educació celebrem que el Professorat Tècnic d’FP amb grau o llicenciatura passi a ser Professorat de secundària segons el projecte presentat el dia 13 de novembre, però estem en contra que aquells professors i professores que no el tenen bé perquè no era un requisit en el seu moment de fer l’oposició o bé perquè no existeixi deixin de ser PT. I més quan les seves 10 especialitats no s’extingiran de l’oferta formativa en un país amb manca de mà d’obra qualificada i especialitzada formada en especialitats com Cuina i Pastisseria, Estètica, Fabricació en Instal·lació de Fusteria i Moble, Manteniment de Vehicles, Mecanitzat i Manteniment de Màquines, Patronatge i Confecció, Perruqueria, Producció en Arts Gràfiques, Serveis de Restauració i Soldadura.
Al nostre entendre, s’ha volgut corregir una situació, l’equiparació dels Professors Tècnics d’FP amb els Professors de Secundària i Batxillerat amb la qual hem estat sempre a favor, sense tenir en compte que això pot provocar un dany colateral amb el professorat tècnic que no te la titulació universitària requerida per a passar a ser professorat de secundària segons dicta l’EBEP.
Des de Funció Pública sostenen que tècnicament i normativament no és possible que tots els PTFP s’integrin en el grup A1, quan la seva titulació és la de Tècnic Superior o Especialista segons regula l’EBEP.
Per a aquest col·lectiu de professorat reivindiquem que es faci una equiparació salarial similar a la del País Basc, a través d’un complement addicional, cosa que és possible i factible.


Avui a la mesa Sectorial d’Educació, la UGT Educació hem demanat l’equiparació en les condicions de treball i salarials, de TOT el professorat tècnic d’FP respecte el professorat d’Ensenyament Secundari, sense exclusions com pretén ara el projecte de Llei LOMLOE. que margina del canvi al professorat de 10 especialitats d’FP esmentades anteriorment. i a totes aquell professorat que no te la titulació de Grau Universitari. Volem recordar que per a la UNESCO, el Tècnic superior és un estudi Terciari de nivell 5 segons la Classificació CINE .

Al nostre entendre, la solució que es pot donar des de Catalunya és fer com al País Basc en el curs 1993/1994, passa ,per l’equiparació salarial, per la reclassificació de tots els cossos docents, inclòs el dels professors tècnics d’FP del qual ara ens ocupem, en el grup professional A1, sense necessitat de suprimir o integrar cossos docents.

A Euskadi es va realitzar aquesta equiparació salarial simplement mitjançant un increment dels complements retributius dependents de la comunitat autònoma, sense necessitat de modificar, suprimir o integrar cossos docents estatals, cosa que el nostre govern pot pressupostar i executar, simplement és qüestió de voluntat política. Recordem que el govern té representació política a Madrid a través dels partits que el conformen. I de tothom és coneguda la seva capacitat d’influència.
Des d’UGT estem en contra de la limitació a llarg termini a dos grups de professorat. No volem que el professorat tècnic d’FP passi a ser ni especialista ni laboral, sinó que cobri igual que el Professorat de Secundària i que tingui els mateixos drets que el professorat de secundària.
Volem que hi hagi una equiparació real de sou de tot el professorat, partint del principi “Igual feina, igual sou.” Això podria també ser extensible als companys i companyes de primària que estan impartint docència al primer cicle d’ESO.


Des d’UGT Educació vetllarem pels drets de tot el professorat, per a que no pateixi discriminació econòmica donat que tenen la titulació màxima, i per a que no trepitgin els seus drets en la futura llei LOMLOE!