Print Friendly, PDF & Email

Com a UGT Educació tornem a denunciar la decisió presa de manera unilateral pel departament d’Educació respecte l‘avançament de l’inici de curs.
En la seva publicació diu: ” La proposta de calendari que estableix la present Ordre recull les recomanacions del Consell Escolar de Catalunya i facilita una conciliació familiar real i efectiva i pretén ajudar aquells membres de les famílies que tenen al seu càrrec la cura dels infants i joves i que la societat atribueix moltes vegades a les dones. Així doncs, l’Ordre consolida l’avançament del curs escolar a la primera setmana de setembre”.

 • Lamentem que una de les justificacions sigui aquesta. Prou ja de posar el pes sempre en les dones. Les docents també som dones i tenim família… nosaltres no conciliem???
  És rellevant que no existeixi cap informe que avali que aquesta mesura d’avançar el curs escolar hagi tingut una repercussió positiva vers als aprenentatges de l’alumnat de Catalunya.
  Potser no és la quantitat el que té pes sinó la qualitat d’aquests. I això només és pot aconseguir baixant les ràtios i contractant a més professorat.
  Un altre tema que ens preocupa moltíssim és que l’administració no tingui en compte el canvi climàtic i que aquest provoca més dies de calor i les temperatures a les aules són insostenibles.

LES DATES CLAU

-El curs escolar 2023-2024 comprèn el període que va des de l’1 de setembre de 2023 fins al 31 d’agost de 2024.

L’inici de les activitats lectives

 • Inici 4t día laborable del setembre (6 de setembre, excepte festivitats locals): en el primer cicle d’educació infantil (d’escoles rurals), les llars d’infants de la Generalitat, el segon cicle d’educació infantil, l’educació primària, l’educació secundària obligatòria i els cicles formatius de formació professional de grau bàsic:
 • Inici el primer dia laborable després de l’11 de setembre (12 de setembre excepte festivitats locals): al batxillerat, els cicles formatius d’FP de grau mitjà i superior, els cursos d’especialització d’FP, els itineraris formatius específics, els programes de formació i inserció, el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà i el curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior, els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior d’arts plàstiques i disseny i en els d’arts escèniques.
 • Inici no més tard del 18 de setembre o del dia laborable següent, si aquest és festiu: en els ensenyaments artístics de règim especial i en els graus professionals de música i dansa les classes, en els ensenyaments esportius, en els ensenyaments de centres i aules de formació d’adults
 • Inici no més tard del 25 de setembre o del dia laborable següent, si aquest és festiu: en els ensenyaments de les escoles oficials d’idiomes.

ORDRE EDU/133/2023, de 26 de maig, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2023-2024 per als centres educatius no universitaris de Catalunya. (gencat.cat)