Print Friendly, PDF & Email

A continuació us facilitem les llistes del Concurs de mèrits, segmentades per Especialitat i endreçades per nota numèrica, amb una estimació de la possible NOTA de TALL, tenint en compte la quantitat de places que s’adjudicaran pel Concurs de mèrits a cada especialitat.

  • Recordem que aquestes llistes són provisionals i que poden estar subjectes a canvis substancials, tenint en compte que, com sabeu, a partir del dia 22 de febrer s’obrirà un termini de 10 dies hàbils (laborables) per presentar reclamacions a aquestes puntuacions i que, per tant, pot modificar-se la puntuació final d’algunes persones.

Accediu als llistats endreçats per especialitat

ESPECIALITATS DE PRIMÀRIA

PRIMÀRIA

FRANCÈS

INFANTIL

EDUCACIÓ FÍSICA

PEDAGOGIA TERAPÈUTICA

AUDICIÓ I LLENGUATGE

MÚSICA

ANGLÈS

 

Som útils. Aconseguim millores. 

UGT Educació Pública