Print Friendly, PDF & Email

Cada curs escolar, el Departament d’Educació confecciona una llista única a Catalunya dels candidats a cobrir interinament llocs de treball vacants en centres educatius públics del Departament.

  • S’ha obert de nou el termini per a poder formar part.

Obertura de la borsa docent

  • Termini per presentar sol·licituds per formar part de la borsa de treball de personal docent: del 21 de juny al 20 de desembre de 2022

RESOLUCIÓ EDU/1878/2022, de 10 de juny, per la qual s’obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació.*

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=931963

REQUISITS

Les persones que es volen inscriure a la borsa han de complir els requisits generals i els específics que indica la normativa; aquests requisits s’han d’acreditar amb la documentació corresponent.

Més informació aqui

Cossos I especialitats convocats

La llista d’especialitats dels cossos docents que requereixen disposar de candidats a cadascun dels serveis territorials, es fa pública al web del Departament d’Educació i dels serveis territorials.

Accés a l’aplicatiu aqui

La llista d’especialitats per a les quals

s’accepten sol·licituds a cadascun dels serveis territorials pot ser modificada els dies 1 i 15 de cada mes segons les necessitats que es produeixin.

Mes informació aqui

Normativa i procediment d’inscripció. Més informació aqui