Print Friendly, PDF & Email

COBRAREM LA PAGA 2015
En una reunió avui de la Mesa General de la Funció Pública ens han comunicat que finalment recuperarem la paga extra aquest 2015 i que a partir del mes de gener substituts/es i interins/es recuperaran el 100% de jornada i sou.

No cal dir que continuem exigint el cobrament íntegre de les 3 pagues que ens han robat i esperem que ben aviat puguem tenir notícies del front judicial pel que fa a la part meritada de 2012.