Print Friendly, PDF & Email

BORSA DE TREBALL
Convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Ensenyament.

Del 21 de gener al 9 de febrer estarà oberta la inscripció a la borsa de diferents especialitats de primària i secundària. La única novetat important en relació als anys anteriors és que a partir de l’1 de setembre de 2015 les persones que formin part de la borsa de treball de personal docent per especialitats del cos de professors tècnics hauran d’acreditar la formació pedagògica i didàctica o la formació equivalent que estableix l’apartat 1.1.f) de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball.

One thought on “BORSA DE TREBALL”

Comments are closed.