PAGA EXTRA 2012. INSTRUCCIONS PER A LA RECLAMACIÓ

Print Friendly, PDF & Email
Malgrat que la UGT ha instat a la Generalitat a retornar la part que correspongui de la paga extra del 2012 als treballadors/es dels centres públics no universitaris i evitar així un allau de reclamacions individuals, posem a la vostra disposició un model de reclamació i instruccions detallades sobre el procediment a seguir a partir d’ara. Cal recordar que pel fet de tractar-se de sectors diferents, cada col·lectiu haurà de procedir a fer la reclamació també de manera diferent. Ben aviat posarem també a la vostra disposició les instruccions de reclamació per al personal laboral i quan s’escaigui, també per als treballadors/des de centres privats concertats. Més informació al nostre