Print Friendly, PDF & Email

 

  1. Perquè ens considerem que la tasca d’un sindicat és Ser Útil i Aconseguir Millores pel col·lectiu a qui representa.

Al llarg de tots aquests anys la UGT hem demostrat ser un sindicat eficaç, compromès amb la defensa dels drets de les treballadores i treballadors. Les millores assolides en aquest acord exemples concrets d’aquesta eficàcia. Creiem fermament en el diàleg i la negociació com a via per aconseguir millores tangibles.

 

  1. Perquè el TOT o RES ens ha portat a molts anys de RES. Millor PAS a PAS.

Totes volem més i som conscients que l’educació Pública catalana encara té moltes carències després de molts anys de retallades sostingudes, però les millores s’assoleixen pas a pas. Fa massa temps que no fem les suficients passes endavant. Després de 20 anys amb una majoria sindical “verda”, hem vist que la filosofia del “Tot o Res” no ens fa avançar i només retarda els guanys i les millores. Cal recordar que el 2018 altres sectors ja van començar a revertir les retallades que nosaltres encara patíem el 2024. En aquest cas, les millores s’han assolit mitjançant una aproximació pragmàtica i progressiva.

 

  1. Perquè l’acord deixa oberta la porta a futures negociacions i tenim clar que la lluita encara NO ha acabat.

Amb la signatura d’aquest acord, NO TANQUEM LA PORTA NI RENUNCIEM a futures negociacions. Continuarem treballant activament pel retorn de les quantitats no percebudes i estarem oberts a debats constructius que beneficiïn els interessos de les treballadores i treballadors.

 

A més a més, l’acord compromet a les dues parts a continuar negociant les demandes de la part social, amb especial èmfasi a les dotacions per a l’educació inclusiva pel curs 2024-25. D’aquesta manera, treballarem per assolir altres millores per a l’educació com ara la baixada de ràtios estructural, l’increment de personal d’atenció directa a l’alumnat o l’augment progressiu del pressupost en educació fins a arribar al 6% del PIB que estableix la LEC

 

  1. Perquè no signar l’acord implicava agreujar la situació i incrementar la pèrdua econòmica.

No signar aquest acord equival a acceptar que cada cop deixem de percebre més diners. Amb l’acord, es posa fi a l’increment del deute amb els docents i es garanteix una millor situació financera per a tots els implicats. 

 

  1. Perquè els sindicats no signants no han aconseguit millores.

Malgrat tenir la majoria, altres sindicats no han obtingut millores rellevants en els darrers 12 anys. La UGT hem demostrat ser capaç de traduir les demandes de les treballadores i treballadors en resultats concrets i realistes, a diferència d’altres que han optat per estratègies menys efectives.

 

  1. Perquè la unitat sindical estava deteriorada i la força del col·lectiu havia quedat diluïda.

Ara fa un any, enmig de les negociacions amb el Departament i poc abans de les eleccions sindicals altres sindicats van convocar vagues unilaterals sense el suport del col·lectiu i amb intencions electoralistes que van suposar el desarmament de la pressió aconseguida fins al moment. La UGT hem mantingut la seva coherència i ha treballat de manera conjunta amb altres sindicats per assolir aquest acord beneficiós per a les treballadores i els treballadors.

 

  1. Perquè hem recollit l’opinió del professorat a qui representem i la seva resposta ha sigut alta i clara.

La decisió de signar aquest acord no ha estat presa a la lleugera. Abans de prendre una determinació, vam consultar l’afiliació i vam rebre un suport massiu. El 90% dels nostres afiliats estaven a favor d’aquest acord, el que subratlla el nostre compromís amb la democràcia interna i l’ampli suport que ha rebut de la major part de les treballadores i treballadors dels centres.

A la UGT Educació Pública ens sentim plenament compromeses amb la transparència davant els acords que obtenim. Per aquest motiu pots accedir  aquí a l’acord signat amb el Departament.

UGT Educació Pública


  • Accediu a les nostres xarxes per obtenir més informació respecte als guanys aconseguits durant els darrers anys.