PAGA EXTRA 2012. INSTRUCCIONS PER A LA RECLAMACIÓ

Print Friendly, PDF & Email

SENTÈNCIA FERMA I COBRADA!

Tot i que hi ha qui encara sosté que cal esperar que la sentència sigui ferma per presentar recursos individuals, FETE-UGT volem aclarir que no només és ferma, sinó que els companys /es que van guanyar la sentència JA HAN COMENÇAT A COBRAR. És per això que els nostres Serveis Jurídics tenen més clar que mai que el procés de reclamacions individuals és el més correcte. Els mateixos sindicats que ens acusen de trencar la unitat sindical admeten ja tímidament en alguns àmbits que no descarten fer el mateix més endavant.

Instruccions per cobrar el contenciós administratiu

Encara no has fet el recurs de reposició

Féu un clic AQUÍ per descarregar-vos el full de reclamació


Comencem a cobrar, amb interessos, els 44 dies meritats de la paga 2012

Llegir Butlletí

La companya  JOANA   MOR BIOSCA, en representación de la Federación de Servicios Públicos de UGT, presenta una QUEIXA A LA DEFENSORA DEL POBLE per la vulneració dels principis de SEGURETAT JURÍDICA, IGUALTAT, BONA FE, RESPONSABILITAT, EFICÀCIA I ECONOMIA PROCESSAL en relació amb l’aplicació del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, relatiu a la supressió de la paga extraordinària de desembre 2012.

QUEJA REGISTRADA DEFENSORA DEL PUEBLO

En un un sol clic pots llegir tota la informació que hem donat sobra la paga extra del 2012