Print Friendly, PDF & Email

L’educació en clau de gènere

La docència: una professió feminitzada

És evident que la docència és una professió feminitzada. Cada dia, quan estem als centres educatius, veiem que moltes de les nostres companyes són dones. Segons dades del Departament*, el 74% de les docents de l’Educació pública no universitària són dones. Però quan ens posem a analitzar les dades, ens adonem que la distribució és desigual.

La docència està més feminitzada en les primeres etapes de l’aprenentatge. Aquest és el cas del primer cicle d’educació infantil (0-3), en el que el 98% de les docents són dones. Així doncs, ens trobem davant d’una etapa pràcticament feminitzada. En el cas del segon cicle d’infantil i la primària aquest percentatge comença a reduir-se, tot i que segueix sent aclaparador: un 85% de les mestres són dones. Arribem a la secundària (obligatòria i postobligatòria) i el percentatge de dones continua baixant, encara que segueixen sent majoritàries, el 61%.

Amb aquestes dades a la mà, podem adonar-nos que com més petits són els infants, més feminització trobem. I això, no és casualitat. Des de ben petites, veiem com els rols de cures estan associats al gènere femení tant en l’àmbit familiar, sovint invisibilitzat i infravalorat, com en l’àmbit laboral associat a les cures. I la docència, no és diferent. Les etapes més socialment relacionades amb les cures estan més feminitzades, mentre que aquelles que estan més relacionades amb el treball productiu ho estan menys. I no és casualitat tampoc que siguin precisament les etapes més feminitzades aquelles en què els salaris són més baixos. Salaris més baixos que contribueixen en l’escletxa de gènere.

L’escletxa de gènere: les diferències subtils entre els homes i les dones.

Però no és aquest l’únic motiu pel qual hi ha escletxa de gènere, tot i ser un sector on la base salarial és sempre la mateixa. Sobretot la trobem en el fet que les persones que més concilien el temps laboral i familiar són les dones. El 94% de les excedències per conciliació són concedides a les dones, que veuen afectat el seu sou i la seva vida laboral, tant en termes de temps de cotització com amb les retribucions, perquè en la majoria dels casos trigaran més a assolir triennis i estadis.

Una cosa semblant passa amb les reduccions de jornada, ja que el 93% són concedides a les dones. En aquest cas, les dones veuen minvat el seu salari, però també veuran perjudicades les pensions de jubilació.

I doncs, què proposem per reduir l’escletxa de gènere?

Per reduir l’escletxa de gènere creiem que cal apostar per polítiques que facilitin la conciliació laboral i familiar. Però no només això, perquè ja hem vist que normalment són les dones les que assumeixen aquesta responsabilitat. Així doncs, demanem mesures que, a més de facilitar la conciliació, no penalitzin a les treballadores. Per això, demanem la recuperació de la reducció d’1/3 de jornada amb el cobrament del 100%, tal com teníem fins al 2012.

A més a més, també proposem que tots els cossos docents siguin del cos A1, millorant el nivell de destinació, cosa que milloraria el salari de totes les docents, però també reduiria la diferència salarial entre els diferents cossos, disminuint l’escletxa salarial. 

 

Mobilitza’t amb nosaltres! Aquí trobaràs tots els actes reivindicatius on participem!