Assemblea informativa per al professorat interí o substitut

Aquesta assemblea es realitzarà per tota Catalunya en diferents dates amb la intenció d’informar al professorat interí i substitut de la convocatòria d’oposicions: terminis, procediment , especialitats …

També volem fer un recordatori dels principals canvis que s’han produït en la borsa de treball i de la consulta i modificacions de dades.

Teniu la informació dies horaris en els diferents butlletins.

Barcelona

Lleida

Tarragona

Girona

Mataró

Granollers

Tortosa

Sabadell

Cornellà

Vilanova i la Geltrú

Actualització de dades bancàries d’entitats financeres fusionade

 

A causa de la fusió bancària de les entitats Catalunya Caixa (codi banc 2013) i BBVA (codi banc 0182), el mes de gener passat es va fer la integració informàtica.

Aquesta situació pot comportar canvis en el número de compte corrent de les persones que percebien la nòmina per Catalunya Caixa, per la qual cosa, cal que verifiquin si el seu número de compte ha estat modificat (Codi IBAN) i, si és així, és convenient que n’informin mitjançant el portal ATRI, concretament des de l’apartat Retribucions > Nòmina > Canvi de dades bancàries.

També es va produir la fusió de l’entitat Barclays (codi 0065) que s’ha integrat en CaixaBank codi 2100 (La Caixa).

Cal que verifiqueu els codis (codi IBAN) en les noves entitats que s’hagin integrat, atès que sembla que també ha comportat canvi

Amb tot, hi ha un nombre important de persones que tot i haver estat informades no han modificat les seves dades bancàries.

El Departament d’Ensenyament ens ha comunicat que no serà possible fer l’abonament de la nòmina de setembre si no es canvien les dades esmentades.

Amb tot, hi ha un nombre important de persones que tot i haver estat informades no han modificat les seves dades bancàries.

Tot i que el temps és molt just (el termini finalitza demà a les 10:00) us agrairem que feu difusió d’aquesta informació, per tal de minimitzar la incidència.

COMUNICAT DEL PERQUÈ UGT NO PARTICIPARÀ A LA CLOENDA DE L’ARA ÉS DEMÀ.

LA UGT DE CATALUNYA NO ASSISTIRÀ A LA CLOENDA DEL DEBAT D’ENSENYAMENT ‘ARA ÉS DEMÀ’ PER MOSTRAR LA SEVA DISCONFORMITAT AMB ELPROCEDIMENT I ELS CONTINGUTS.

Avui se celebra l’acte de cloenda del debat “Ara és demà”, debat que es va iniciar l’any passat per encàrrec de l’anterior consellera d’Ensenyament.

La UGT de Catalunya ha decidit no assistir a l’acte per deixar palesa la nostra disconformitat amb el procediment i els continguts del debat, que s’ha dut a terme sense comptar amb la situació actual a les aules ni amb les limitacions econòmiques que el nostre sistema educatiu pateix.

També considerem que s’hauria d’haver comptat amb més temps per debatre i cercar consensos amb els diferents integrants de la comunitat educativa, començant pels treballadors i les treballadores del sector i, especialment, pels i les docents.

Si desitgeu més informació:

 

Laia Martí, secretària d’Educació de la FeSP – UGT de Catalunya: 696 87 72 18.

 

Pepi García, secretària Nacional de la UGT de Catalunya: 682 95 29 39.

Formació: cursos online i presencials per perfils

Per mèrits i perfil plàstica. Homologats pel departament d’ensenyament.

EINES PER LES ARTS VISUALS I PLÀSTIQUES A L´EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA >> PLÀSTICA PRESENCIAL CORNELLÀ 

———————————————————————————————————

Per mèrits i perfil d’Atenció a la Diversitat.  Homologats pel Departament d’Ensenyament.
—————————————————————————————————————
Peer preparar convocatòria de docents en l’Exterior i per “professors visitants, auxiliars de conversa i de seccions bilingues.

Modificació de dades professorat interí i substitut

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/e13_bor/editLogin.do

Consulta i modificació de dades de la borsa de treball del personal docent

Les persones interessades podran modificar les seves dades el 14 de setembre de 2017 i la darrera setmana dels mesos d’octubre (2017), gener i març (2018).